Mehr Infos

A kompenzációs viselkedés csapdája

Szerző: | Önfejlesztés

kompenzációs viselkedés

A kompenzáziós viselkedésről és annak hatásáról a szülőkre, illetve, hogy valakinél miért és hogyan tud kialakulni a kompenzációs viselkedés egy korábbi bejegyzésben már volt szó. A témát azért érdemes folytatni, mert felmerültek bizonyos kérdések, melyekre ebben a cikkben próbálok válaszolni.

Kompenzációs viselkedés vagy kompenzáló viselkedés?

Mindkét megnevezés használatos köznyelvben. A „kompenzációs viselkedés” kifejezés hangsúlyozza, hogy az adott viselkedési forma arra irányul, hogy ellensúlyozza vagy kompenzálja valamilyen hiányosságot vagy hiányosságot. A „kompenzáló viselkedés” kifejezés hasonlóképpen utal arra, hogy az adott viselkedés célja a kompenzáció vagy kiegyensúlyozás. Tehát bármelyiket is használod, olvasod a hétköznapokban, jelentéstartalma ugyan az. Egy viselkedési forma, ami arra irányul, hogy elrejtsük általa a hiányosságainkat.

A kompenzációs viselkedés megjelenése

A kompenzációs viselkedés nemcsak azoknál a személyeknél fordulhat elő, akik kisebbségi komplexussal vagy önértékelési problémákkal küzdenek. Bár ezek a tényezők hozzájárulhatnak a kompenzációs viselkedés kialakulásához, a kompenzáció sokkal szélesebb körben és különböző kontextusokban jelentkezhet.

A kompenzációs viselkedés olyan mechanizmus, amelyet az emberek alkalmaznak, hogy kompenzálják valamilyen hiányosságot, elégedetlenséget vagy kiegyensúlyozatlanságot az életükben. Ez lehet kapcsolatban a munkahelyi teljesítménnyel, társas kapcsolatokkal, szakmai ambíciókkal vagy más területekkel. Nemcsak az önértékeléssel küzdő emberek alkalmazhatnak kompenzációt, hanem bárki, aki tapasztal valamilyen kihívást vagy hiányosságot az életében.

A kompenzációs viselkedés sokféle formában megjelenhet, és személyenként eltérő. Az önértékelési problémák és kisebbségi komplexusok csak egy lehetséges tényezők, amelyek hozzájárulhatnak a kompenzációhoz, de más pszichológiai, szociális vagy környezeti tényezők is szerepet játszhatnak a kompenzációs viselkedésben. Mindig fontos az egyedi kontextus és az ember sajátos körülményeinek figyelembevétele, amikor a kompenzációs viselkedésről beszélünk.

A kompenzációs viselkedés előfordulása

A kompenzációs viselkedés jelensége széles körben tanulmányozott a pszichológiában, és számos kutatás készült a témában (sajnos magyar tanulmányra nem találtam). Az individuálpszichológiában a kompenzációs viselkedés kialakulása fontos szerepet játszik, hiszen a mi nézőpontunkból minden ember egyedi. Fontos megérteni, hogy a kompenzációs viselkedés előfordulása és megjelenése különböző események kapcsán következnek be, épp ezért egy-egy ilyen szituációt, eseményt az emberek másképp élnek meg. Sokszor egyébként az emberek tudatában sincsenek annak, hogy kompenzálnak, kompenzációs viselkedést alkalmaznak akár mások, de sokszor a gyermekeik felé is.

Az elérhető kutatási eredmények azt mutatják, hogy a kompenzációs viselkedés számos területen és helyzetben előfordulhat. A munkahelyi körülményeket vizsgálva a kutatások azt mutatják, hogy az emberek hajlamosak kompenzációs viselkedést mutatni, amikor úgy érzik, hogy nem kapnak elég elismerést vagy jutalmazást a munkájukért, vagy amikor kompetenciáik kétségbe vonhatók.

Ugyanez igaz lehet a személyes kapcsolatokban is, ahol az ember arra törekszik a kompenzáció által, hogy ellensúlyozza bizonytalanságait vagy hiányosságait a kapcsolatokban. A kapcsolatok nem csak párkapcsolat, hanem bármilyen kapcsolat lehet.

Egyértelműen kijelenteni, hogy hol fordul elő a kompenzációs viselkedés többségében, sajnos nem lehet. Ez nagymértékben függ a konkrét személyektől, körülményektől és a társadalmi kontextustól. Minden egyénnek saját egyedi kihívásai és kompenzációs mechanizmusai lehetnek, és ezek változhatnak az élethelyzetek és időszakok függvényében. Ugyan akkor egyik a másik területtel összefügg és hatással van így a magánéletre és a munkára is.

Fontos megemlíteni, hogy a kompenzációs viselkedés lehet egészséges vagy kevésbé egészséges módja az egyének érzelmi és kognitív kiegyensúlyozásának. Egyes esetekben a kompenzáció segíthet az egyénnek sikeresen megbirkózni és teljesíteni bizonyos területeken, míg más esetekben a kompenzációs viselkedés hosszú távon negatív hatásokkal járhat.

kompenzáció

A kompenzációs viselkedés pozitív és negatív hatásai

A kompenzációs viselkedésnek lehetnek pozitív és negatív hatásai, amelyek az egyén és a környezete szempontjából különbözőek lehetnek. Itt van néhány példa:

Pozitív hatások:

 • Sikerélmény: A kompenzációs viselkedés eredményeként az ember elérheti a kívánt eredményeket vagy célokat, amelyek erősíthetik az önbizalmat és önértékelést.
 • Sikeres teljesítmény: A kompenzáció lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozzon vagy ellensúlyozzon bizonyos hiányosságokat amivel az ember küzd, és ezáltal tud az ember sikeresen teljesíteni bizonyos területeken vagy feladatokban.
 • Motiváció és kitartás: A kompenzációs viselkedés motivációt, úgy mond hajtóerőt adhat az embernek, hogy több és még több erőfeszítést tegyen, kitartóbb legyen és jobban megküzdjön a kihívásokkal.

Negatív hatások:

 • Állandó stressz és terhelés: Az állandó kompenzációs viselkedés nyomást és stresszt okozhat, mivel az ember folyamatosan meg akar felelni vagy ellensúlyozni bizonyos hiányosságokat vagy elvárásokat.
 • Önértékelési problémák: A hosszú távú kompenzációs viselkedés hozzájárulhat az alacsony önértékeléshez és az önbizalomhiányhoz, mivel az ember ilyen esetben folyamatosan megkérdőjelezi a saját képességeit és értékét.
 • Hiányzó egyensúly és teljesítés: A túlzott kompenzáció más területeken elvonhatja az egyén figyelmét és erőforrásait, ami más fontos területeken hiányosságokhoz vezethet. Nem arra fókuszál ami valójában fontos lenne, hanem hajtja a megfelelés a külső elvárásoknak.

A hatások egyénenként és kontextustól függően változhatnak. Egyes esetekben a kompenzáció egészséges és hatékony módja lehet a kihívásokkal való megküzdésnek, míg más esetekben a túlzott kompenzáció káros lehet az egyén számára. A kompenzáció mérlegelésekor fontos figyelembe venni az ember egyedi körülményeit, szükségleteit és a hosszú távú következményeket.

Hoz-e sikerélményt a kompenzációs viselkedés?

A kompenzációs viselkedés rövid távon valóban hozhat sikerélményt. Amikor az ember kompenzációs stratégiákat alkalmaz, hogy ellensúlyozza vagy kompenzálja valamilyen hiányosságát vagy kihívását, és sikerül elérnie a kitűzött célokat vagy eredményeket, az pozitív érzéseket és sikerélményt hozhat.

A sikerélmény rövid távon motiváló hatással lehet, és növelheti az önbizalmat és önértékelést. A sikeres teljesítmény és az elismerés megerősítheti a hitet az ember saját képességeiben és növelheti a motivációt a további erőfeszítésekhez. Ez a sikerélmény lehetőséget adhat arra, hogy az ember felismerje saját erősségeit és sikeres stratégiáit, amelyek segítenek neki megbirkózni a kihívásokkal.

Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a kompenzációs viselkedés rövid távú sikerélményei nem mindig fenntarthatók vagy hosszú távon kielégítőek. Hosszú távon a túlzott kompenzáció stresszt, fáradtságot és önértékelési problémákat is okozhat. Emellett az is lehet, hogy az ember függőséget alakít ki a kompenzációs viselkedésre, és folyamatosan újabb és újabb sikereket keres annak érdekében, hogy megerősítse önmagát. Ez hosszú távon fenntarthatatlanná és kimerítővé válhat.

Ezért fontos a kompenzációs viselkedés hosszú távú hatásainak és következményeinek figyelembevétele. A kiegyensúlyozott és egészséges megközelítés a szükséges erőfeszítések és kompenzációs stratégiák felismerése, de a túlzott vagy káros kompenzációs viselkedés elkerülése.

kompenzációs verseny

Kompenzációs stratégiák a mindennapokban

A kompenzációs stratégiák különböző módon nyilvánulhatnak meg az emberek viselkedésében. Nézzünk meg néhány példát a kompenzációs stratégiákra:

 1. Túlzott teljesítmény: Az ember törekedhet arra, hogy folyamatosan magas szinten teljesítsen és több eredményt érjen el, mint amire valójában szükség lenne. Ez a magas teljesítmény iránti törekvés lehet a kompenzáció egy formája, amellyel azt kívánja bizonyítani, hogy képes megbirkózni vagy ellensúlyozni bizonyos hiányosságokat.
 2. Önkéntes tevékenységek: Az egyén belefoghat önkéntes tevékenységekbe vagy társadalmi szervezetekben való részvételbe, hogy érzékelje, hogy hasznos és értékes, és ezzel ellensúlyozza más területeken tapasztalható hiányosságait vagy elégedetlenségeit.
 3. Extrém külső megjelenés: Az egyén olyan külső jellemzőkre, mint például a megjelenésre vagy divatstílusra, túlzott hangsúlyt fektethet, hogy kompenzálja belső bizonytalanságait vagy elégedetlenségét.
 4. Versengés és rivalizálás: Az ember hajlamos lehet túlzottan versengeni másokkal vagy rivalizálni, hogy bizonyítsa saját értékét és képességeit, és ezzel ellensúlyozza belső bizonytalanságait.
 5. Túlzott kontroll és tökéletességre törekvés: lehetőség szerint mindenre kontrollt gyakorolhat és tökéletességre törekedhet, hogy elkerülje a hibákat vagy bizonytalanságot, és kompenzálja a belső elégedetlenséget vagy hiányosságokat.

A fentiek csak néhány példa a kompenzációs stratégiákra, ezek azonban az egyéni körülmények, személyiségtényezők és kontextus szerint változhatnak. Az egyén egyedi kompenzációs mechanizmusokat alkalmazhat, amelyek lehetnek tudatos vagy tudattalan reakciók az életükben tapasztalható kihívásokra vagy hiányosságokra.

Amennyiben úgy érzed, hogy a Te életedben is jelen van a kompenzációs viselkedés mert vagy Te élted át, vagy Te kompenzálsz a gyermeked vagy mások felé, javaslom, hogy foglalj egy ingyenes konzultációs időpontot és oldjuk meg együtt a problémád.

Bencze Erika coach
A szerző individuálpszichológiai coach, közgazdász és expert a humánerőforrás területén. Az emberek személyiségének és viselkedésének behatóbb vizsgálata és elemzése több, mint 20 éve része az életének és munkájának. Elemzi a személyiségfejlődést befolyásoló tényezőket (mint pl depresszió, gyerekkori traumák, önismereti és magabiztossági kérdések) és azok hatását a mentális egészségre, illetve a karrierre. Az összefüggések és hatások feltárásával immár pszichológiai coacként segít ügyfeleinek mentális problémáik megoldásában, megteremteni és kialakítani egy új és boldog életminőséget, életstílust. Adleriánus szemléletmódja szerint az ember egy érték, egyedi, és képes arra, hogy életét boldogan élje le. Célja, hogy minél több legyen a magabiztos és boldog ember, akik pozitivan befolyásolják társadalmunk fejlődését, hiszen ez a stabil, boldog érzelmi állapot határozza meg gyermekeink jövőjét.
Share This