Háttér információk

erika coaching hatterinformaciok

A coachingnak számos formája létezik, amelyekről sokat lehet hallani, olvasni, de a döntést, hogy miért és miben hasznos ez számunkra még sem tudjuk meghozni. A lejjebb olvasható háttér információk segítséget és támpontot kínálnak a döntés meghozatalához. A minimális siker eléréséhez, mivel ez egy folyamat minden esetben 4-5 beszélgetés szükséges. Ettől el lehet térni, ez az első ingyenes alkalommal kerül megbeszélésre.

Coaching – Coach

Mindegyik angol eredetű szó, a Coach tréner, edző, a coaching pedig az edzés folyamata. Legtöbbször úgy definiálják, hogy párbeszéd két ember között. A folyamat maga a tanácsadás, ahol a coach közvetlen tanácsot azonban nem ad. Különböző technikák és módszerek segítségével rávezet a megoldási lehetőségekre, a döntést azonban Te hozod meg. A wikipédia szerint a Coaching „…személyes, segítő és fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását…. Célja az egészséges, de bizonyos nehézségekkel küzdő vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek, szervezeteknek való segítségnyújtás.”

Hogyan?

A coaching ahogy a meghatározás is mutatja két ember közötti párbeszéd. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a közöttünk lévő szimpátia, bizalom és őszinteség elengedhetetlen. A coaching során érzelmekkel dolgozunk, így az egyik legfontosabb tényező amellett, hogy már eldöntötted „akarom” a változást az, hogy meg tudj nyílni. Ez nem mindig egyszerű és nem mondom, hogy nem lesznek olyan pillanatok, ami nem idéz fel fájdalmas emlékeket. A másik legfontosabb tényező, hogy a célnak kell a szemed előtt lebegnie, azt szem elől téveszteni nem szabad. Ha mégis így lenne, az én feladatom az, hogy tovább bátorítsalak, támogassalak és vezesselek egy úton, mely egy sikeresebb, boldogabb élethez vezet.

Tanácsadás? Terápia?

Igen és nem. Mivel egy-egy szó más-más jelentéssel bír, így jogilag is behatárolt. A Coach nem tanácsadó, nem ad tanácsot, hanem a technikákkal és módszerekkel, amivel dolgozik a coaching jellegétől függően rá vezet a megoldásra, segít és támogat a problémád valós okának megtalálásában és megoldásában. Terápia? Attól függ, honnan nézzük. A Coach nem orvos, ezért diagnózist nem állít fel, terápiát nem tarthat. A terápia ugyan akkor egy folyamat, ugyan úgy, mint a coaching. Cél minden esetben ugyan az, felismerni, feldolgozni a problémáid, hogy a későbbiek során életed bármely területén könnyebben tudj ésszerű és jó döntéseket hozni.

A coaching két irányzata, amivel én foglalkozom:

Az individualpsychológia megalkotója és a kifejezés Alfred Adler osztrák orvos, pszichiáter, pszichológus nevéhez fűződik. A három klasszikus mélylélektani irányzat egyike, Freud pszichoanalízise, és Jung analítikus pszichológiája mellett. Adler egész életét az emberek testi-lelki gyógyításának, nevelésének szentelte. Adler a pszichodinamika jelentőségére fókuszál melynek jelentése: az ember korábbi érzelmi-kapcsolati élményei és tapasztalatai hogyan határozzák meg jelenlegi kapcsolatait a privát életben, munkahelyen és a közösségben, és ezek milyen összefüggésben vannak azzal, amit jelenleg megél és tapasztal. Az individuálpsychologia úgy mond „társadalomlélektan”, ahol a lelki rendellenességek, viselkedési zavarok és a szociális problémák megelőzésén van a hangsúly. Pszichoterápiás értelmezés szerint a bennünk kialakult kisebbségi komplexus legyőzése.

Az egzisztenciaanalízis olyan analízis, amely a megélni érdemes élethez vezet. Lényege az értelem- és jelentéskeresés, az emberek akkor érzik magukat jól a bőrükben, ha látják az értelmét annak, amit csinálnak és vannak céljaik. A beszélgetések a konkrét élethelyzetekre fókuszálnak, azok lehetséges értelemtartalmát világítják meg. Megalkotója Viktor E. Frankl osztrák neurológus és pszichiáter, a logoterápia és egzisztenciaanalízis „harmadik bécsi iskolája” megalapítója. Frankl olyan pszichoterápiás módszert dolgozott ki mely szerint az ember még a legrosszabb esetben is az értelmet keresi, amely okot ad a továbbéléshez.

Mire gondolj, ha az orvos azt mondja, hogy pszichoszomatikus zavar, betegség, neurózis

minden esetben arról tájékoztat, hogy olyan lelki eredetű tüneteid vannak, amelynek semmiféle szervi nyoma nincs.Ennek kiváltó oka röviden a stressz (azaz pl: szorongás, félelem, traumák, idegesség, kimerültség, rossz kedélyállapot, depresszió, szexuális vágy csökkenése, önértékelési zavarok, harag-düh stb).

Pszichoszociális tanácsadás

elsőre a szó ijesztően hangzik, sajnos a jelentése is az, amit akár akarjuk akár nem, néha elkerülhetetlenül át kell éljünk. Ide soroljuk azokat az embereket, akik valamilyen traumát éltek át vagy élnek meg, még mindig. Ez lehet egy földrengés, egy baleset, egy támadás, haláleset, gyász, de hogy ne csak ilyen mélyen érintsük a témát, akár ha váratlanul elküldenek a munkahelyedről, elveszíted a munkád, elhagyott a párod, beteg lett valaki. Ezek mindegyike sokkoló hatású és ismét csak kiváltja a stresszt – sokszor elfojtva -, amit célszerű feldolgozni.

Integráció azaz beilleszkedés

Annak, hogy valaki, valamilyen okból egy másik országba költözik, oka van. Ez egy egyéni vagy családi döntés, melyet általában hosszabb mérlegelés után hoz meg az ember, ki kényszerből, ki kalandvágyból. Egy új országba költözni és ott letelepedni nagy kihívásokkal jár felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Meg kell ismerni egy új ország kultúráját, rendszerét, az emberek gondolkodását és ehhez alkalmazkodni. Sok esetben az „új” elfogadása és ahhoz való alkalmazkodás problémát okoz nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. Ez a folyamat akkor okoz még nagyobb nehézséget, ha az adott országba nyelvtudás nélkül vagy minimális nyelvtudással költözünk ki, valamint az ott élő társadalom/közösség még sem olyan befogadó, amilyennek azt gondoltuk. Így a már bennünk lévő és ezután keletkező érzések, ennek hatására az új megélt élmények és tapasztalatok idővel stresszhez, szorongáshoz, kisebbségi komplexus és sok egyéb pszichoszomatikus betegség kialakulásához is vezethetnek, melyek kihatnak a család, így a gyermekek életére is a mindennapokban.

Share This