Mehr Infos

Háttér információk

erika coaching hatterinformaciok

A coachingnak számos formája létezik, amelyekről sokat lehet hallani, olvasni, de a döntést, hogy miért és miben hasznos ez számunkra még sem tudjuk meghozni. A coaching szó használata nagyon divatos, az én végzettségem és szakirányom melyet Németországban végeztem, Magyarországon mentálhigiénés tanácsadónak felel meg. A lejjebb olvasható háttér információk segítséget nyújtanak abban, hogy meg tudd, az idegenszavak mögött milyen tartalom rejtőzik.

Coaching – Coach

Mindegyik angol eredetű szó, a coach tréner, edző, a coaching pedig az edzés folyamata. Legtöbbször úgy definiálják, hogy párbeszéd két ember között. A folyamat maga a tanácsadás, ahol a coach közvetlen tanácsot azonban nem ad. Különböző technikák és módszerek segítségével rávezet a megoldási lehetőségekre, a döntést azonban Te hozod meg. A wikipédia szerint a coaching „…személyes, segítő és fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását…. Célja az egészséges, de bizonyos nehézségekkel küzdő vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek, szervezeteknek való segítségnyújtás.”

Mentálhigiéné

A mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, továbbá olyan a teljességre törekvő – holisztikus szemléletű tudomány, amely támogatja és elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével.

Lelki egészség = testi, lelki, szellemi és szociális jólét.

Hogyan?

A coaching és a mentálhigiénés tanácsadás, ahogy a meghatározás is mutatja két ember közötti párbeszéd. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a közöttünk lévő szimpátia, bizalom és őszinteség elengedhetetlen. A konzultációk során érzelmekkel dolgozunk, így az egyik legfontosabb tényező amellett, hogy már eldöntötted „akarom” a változást az, hogy meg tudj nyílni. Ez nem mindig egyszerű és nem mondom, hogy nem lesznek olyan pillanatok, ami nem idéz fel fájdalmas emlékeket. A másik legfontosabb tényező, hogy a célnak kell a szemed előtt lebegnie, azt szem elől téveszteni nem szabad. Ha mégis így lenne, az én feladatom az, hogy tovább bátorítsalak, támogassalak és vezesselek egy úton, mely egy sikeresebb, boldogabb élethez vezet.

Tanácsadás? Terápia?

Igen és nem. Mivel egy-egy szó más-más jelentéssel bír, így jogilag is behatárolt. A coach nem tanácsadó, nem ad tanácsot, hanem a technikákkal és módszerekkel, amivel dolgozik a coaching jellegétől függően rá vezet a megoldásra, segít és támogat a problémád valós okának megtalálásában és megoldásában. Terápia? Attól függ, honnan nézzük. A coach nem orvos, ezért diagnózist nem állít fel, terápiát nem tarthat (kivéve, ha orvosi egyetemet végzett szakember). A terápia ugyan akkor egy folyamat, ugyan úgy, mint a coaching. Cél minden esetben ugyan az, felismerni, feldolgozni a problémáid, hogy a későbbiek során életed bármely területén könnyebben tudj ésszerű és jó döntéseket hozni. A mentálhigiénés tanácsadás, funkciója ugyan az, mint a coaching, talán annyi különbséget lehet felmutatni a kettő között, hogy az individuálpszichológiai coaching mélyebbre ás a problémák felkutatásában.

Miért hasznos?

A coaching és a mentálhigiénés tanácsadás egy megelőző és/vagy egy kiegészítő folyamat. Megelőzés akkor, ha már érzed, hogy változtatásra, változásra van szükséged. Kiegészítő folyamat akkor, ha már orvoshoz fordultál bizonyos problémákkal, aminek azonban szervi okát nem mutatták ki. A folyamat és a tanácsadás, amin részt veszel egy utazás. Szakembertől kapsz támogatást, vezetést, segítséget, hogy lelkileg eljuss abba a „jól érzem magam állapotba” ami a testi egészségedre is hat.

Amennyiben a coach vagy a mentálhigiénés szakember úgy érzi és tapasztalja, hogy egyéb, olyan betegséged van, vagy már kialakult, amely mélyebb szaktudást igényel, abban az esetben tovább irányít egy szakpszichológushoz vagy terepautához, illetve ha már voltál orvosnál, együttműködik az orvossal.

A coaching két irányzata, amivel én foglalkozom:

Az individualpsychológia megalkotója és a kifejezés Alfred Adler osztrák orvos, pszichiáter, pszichológus nevéhez fűződik. A három klasszikus mélylélektani irányzat egyike, Freud pszichoanalízise, és Jung analitikus pszichológiája mellett. Adler egész életét az emberek testi-lelki gyógyításának, nevelésének szentelte. Adler a pszichodinamika jelentőségére fókuszál melynek jelentése: az ember korábbi érzelmi-kapcsolati élményei és tapasztalatai hogyan határozzák meg jelenlegi kapcsolatait a privát életben, munkahelyen és a közösségben, és ezek milyen összefüggésben vannak azzal, amit jelenleg megél és tapasztal. Az individuálpszichológia úgy mond „társadalomlélektan”, ahol a lelki rendellenességek, viselkedési zavarok és a szociális problémák megelőzésén van a hangsúly. Pszichoterápiás értelmezés szerint a bennünk kialakult kisebbségi komplexus legyőzése.

Az egzisztenciaanalízis olyan analízis, amely a megélni érdemes élethez vezet. Lényege az értelem- és jelentéskeresés, az emberek akkor érzik magukat jól a bőrükben, ha látják az értelmét annak, amit csinálnak és vannak céljaik. A beszélgetések a konkrét élethelyzetekre fókuszálnak, azok lehetséges értelemtartalmát világítják meg. Megalkotója Viktor E. Frankl osztrák neurológus és pszichiáter, a logoterápia és egzisztenciaanalízis „harmadik bécsi iskolája” megalapítója. Frankl olyan pszichoterápiás módszert dolgozott ki mely szerint az ember még a legrosszabb esetben is az értelmet keresi, amely okot ad a továbbéléshez.

Mire gondolj, ha az orvos azt mondja, hogy pszichoszomatikus zavar, betegség, neurózis

Minden esetben arról tájékoztat, hogy olyan lelki eredetű tüneteid vannak, amelynek semmiféle szervi nyoma nincs. Ennek kiváltó oka röviden a stressz (azaz pl: szorongás, félelem, traumák, idegesség, kimerültség, rossz kedélyállapot, depresszió, szexuális vágy csökkenése, önértékelési zavarok, harag-düh stb). Ebben az esetben az orvos esetek súlyosságától függően tovább irányít egy pszichológia vagy pszichiátriai kezelésre, illetve javasolja, hogy mindenképp vedd fel a kapcsolatot egy coach vagy mentálhigiénés tanácsadó szakemberrel.

Amennyiben szeretnél meggyőződni arról, hogy neked szükséged van-e ilyen jellegű szolgáltatásra, az  „egy perc teszt” segít neked a döntés meghozatalában. IRÁNY A TESZTRE

Share This